Bảng giá tên miền

Tên Miền Việt Nam Đăng Ký Mới Duy trì/năm
.VN 750.000 đ 450.000 đ
.COM.VN|.NET.VN|.BIZ.VN 650.000 đ 350.000 đ
.ORG.VN | .GOV.VN | .EDU.VN | .PRO.VN | .INFO.VN | .INT.VN | .AC.VN | .HEALTH.VN | Tên miền địa giới hành chính 470.000 đ 250.000đ
.NAME.VN 80.000 đ 50.000 đ
Tên miền tiếng Việt 40.000 đ 40.000 đ
Tên Miền Quốc Tế Đăng Ký Mới Duy trì/năm
.COM 299.000 đ 299.000 đ
.NET 319.000 đ 319.000 đ
.ORG 339.000 đ 339.000 đ
.INFO 446.000 đ 446.000 đ
.COM.CO 271.000 đ 271.000 đ
.XYZ 271.000 đ 271.000 đ
.EU 298.000 đ 298.000 đ
.CO.UK 294.000 đ 294.000 đ
.TRADE 316.000 đ 316.000 đ
.ASIA 316.000 đ 316.000 đ
.REVIEW 316.000 đ 316.000 đ
.DOWNLOAD 316.000 đ 316.000 đ
.WIN 316.000 đ 316.000 đ
.BIZ 371.000 đ 371.000 đ
.VIP 373.000 đ 373.000 đ
.EMAIL 443.000 đ 443.000 đ
.LTD 443.000 đ 443.000 đ
.PRO 446.000 đ 446.000 đ
.BET 446.000 đ 446.000 đ
.EU.COM 475.000 đ 475.000 đ
.US.COM 475.000 đ 475.000 đ
.US.ORG 475.000 đ 475.000 đ
.MOBI 495.000 đ 495.000 đ
.VIDEO 506.000 đ 506.000 đ
.CO 633.000 đ 633.000 đ
.CO.COM 633.000 đ 633.000 đ
.ME 640.000 đ 640.000 đ
.ZONE 680.000 đ 680.000 đ
.UK.COM 689.000 đ 689.000 đ
.TV 819.000 đ 819.000 đ