Hosting ssd #1
100.000đ/ tháng
Dành cho doanh nghiệp nhỏ, khởi nghiệp
3GB SSD
Băng thông: Ko giới hạn
Addon Domain: 3
My SQL: 5
SSL: Free
HTTP/2: Free
Hosting ssd #2
150.000đ/ tháng
Dành cho doanh nghiệp TMDT
6GB SSD
Băng thông: Ko giới hạn
Addon Domain: 5
My SQL: 10
SSL: Free
HTTP/2: Free
Hosting ssd #3
300.000đ/ tháng
Dành cho doanh nghiệp TMDT nhiều sản phẩm
15GB SSD
Băng thông: Ko giới hạn
Addon Domain: 10
My SQL: 15
SSL: Free
HTTP/2: Free
Hosting ssd #4
800.000đ/ tháng
Dành cho doanh nghiệp lớn, cần cấu hình cao, backup
50GB SSD
Băng thông: Ko giới hạn
Addon Domain: 30
My SQL: 30
SSL: Free
HTTP/2: Free